Aantal bezoeken voorstellingen vrije sector

Het aantal bezoeken aan voorstellingen in de vrije sector is na 2007 gedaald, van 4,6 miljoen naar 3,2 miljoen bezoeken. Ten opzichte van 2005 is de daling 29%. 

Hoewel de crisis een vertraagde invloed heeft op het aantal voorstellingen in de vrije sector, worden de gevolgen voor de bezoekersaantallen voor deze voorstellingen al eerder zichtbaar. Na 2007 zet de daling al in, en vooralsnog lijkt deze niet op te houden.

Bron: 

Vereniging Van Vrije TheaterProducenten (VVTP) (bewerking APE/Rebel). Vrije theaterproducenten zijn theatermakers die zonder subsidie bestaan, zoals Joop van den Ende Theaterproducties en Albert Verlinde Entertainment.