Aantal bezoeken voorstellingen podiumkunsten

Het aantal bezoeken dat CBS voor de podiumkunstensector in 2013 noteerde, ligt lager dan in 2005. Onder de podiumkunsten verstaat het CBS artistieke producties (zoals theater, popconcerten of musicals) die voor een algemeen publiek worden opgevoerd, door professionele gezelschappen. Na een lichte toename, daalt het aantal bezoeken aan deze producties van 19,6 miljoen in 2009, naar 17,7 miljoen in 2013.

In samenhang met teruglopende bezoekaantallen, daalt ook het aantal voorstellingen in de podiumkunsten. Voor VSCD-theaters en VNPF-podia nemen de eigen inkomsten ook af in 2011-2013.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van de leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De cijfers zijn aangevuld met gegevens van bedrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel die door het CBS gerubriceerd zijn onder de SBI 90.04 (theaters, schouwburgen en evenementhallen). De Standaard Bedrijfsindeling is een hiërarchische indeling van economische activiteiten.