Aantal bezoeken bioscoop

In de periode 2005-2013 steeg het aantal bioscoopbezoeken explosief, van 20,6 miljoen bezoeken in 2005 tot 30,8 miljoen in 2013. De stijging van het aantal bezoeken vond vooral plaats tussen 2005 en 2011, en is te danken aan capaciteitsuitbreiding in de sector. Kleine, verouderde bioscopen maken plaats voor nieuwbouw van multiplexen, waardoor het aantal bioscoopdoeken en -stoelen is gestegen.

Daarnaast heeft digitale distributie en vertoning van films ervoor gezorgd dat bioscopen flexibel kunnen programmeren, en het aanbod zo efficiënt mogelijk kunnen afstemmen op de wensen van uiteenlopende doelgroepen. Bovendien heeft de herintroductie van 3D-films bioscoopbezoek aantrekkelijker gemaakt voor een grote doelgroep.

Hoewel de capaciteitsuitbreiding ook in 2011-2013 doorzet, is het bioscoopbezoek in deze jaren juist gestabiliseerd. Enkele grote, recent geopende bioscopen realiseerden nog groei in bezoekaantallen, maar veel andere bioscopen zien het publiek teruglopen.

Bron: 

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) .