Aantal beschermde stads-/dorpsgezichten

In 2013 zijn er 27% meer beschermde stads- en dorpsgezichten dan in 2005. De toename was in 2005-2013 redelijk constant. Bij het aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten, richtte de overheid zicht eerst op het daadwerkelijk ‘gezicht’ van een gebied. Vanaf de jaren ’80 wordt ook veel aandacht besteed aan de structuur van een gebied, waardoor bijvoorbeeld onbebouwde gebieden als grachten en parken konden worden aangewezen. Tenslotte focust de overheid zich sinds de jaren ’90 op gebieden die in 1850-1940 zijn ontworpen. Zodoende liggen stads- en dorpsgezichten uit deze periode waarschijnlijk ten grondslag aan de nieuwe toewijzingen.

Bron: 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wet-, en regelgeving en erfgoedbeleid uit.