Aantal bedrijven creatieve industrie

Het aantal bedrijven in de creatieve industrie – ofwel in Kunst en cultureel erfgoed, Media en entertainment en Creatieve zakelijke dienstverlening – is tussen 2005-2013 explosief gestegen, met 94% van ongeveer 68.000 naar 132.000. Dit terwijl het totale aantal banen in de creatieve sector veel minder sterk is toegenomen, namelijk met 14% tussen 2005 en 2013 (zie werkgelegenheid Kunst en cultureel erfgoed, Media en entertainment en Creatieve zakelijke dienstverlening).

De cijfers wijzen op  schaalverkleining in de creatieve industrie. Er zijn steeds meer (heel) kleine bedrijfjes actief. De gemiddelde grootte van bedrijven in de creatieve sector is 2,2 fte (voltijdsbanen). De sterke groei in het aantal eenmansbedrijven komt onder meer door de in 2008 geïntroduceerde registratieplicht voor zzp’ers in het handelsregister. 

Bron: 

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuur-wetenschappelijk Onderzoek (TNO). Deze cijferreeks is de som van 'Kunsten en erfgoed' 'Media en Entertainment' en 'Creatief zakelijke dienstverlening'. Het gaat om het aantal bedrijven in die drie deelsectoren bij elkaar opgeteld.