Aantal afgestudeerden hbo-Kunstonderwijs

In 2005-2013 steeg het aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs met 14%. Het aantal ligt wel iets lager dan in piekjaar 2011, toen er 18% meer afgestudeerden werden geteld dan in 2005. 

Deze piek wordt in verband gebracht met de ‘langstudeerboete’, waarbij studenten 3.000 euro zouden betalen (bovenop het collegegeld) wanneer ze nog niet waren afgestudeerd na de nominale duur van een studie plus één jaar eventuele uitloop. De boete werd eerst uitgesteld (van 1 september 2011 naar 1 september 2012) en ten slotte afgeschaft eind 2012. Niettemin was lange tijd onbekend of de boete al dan niet in 2011 of 2012 van kracht zou worden, en waren zodoende vermoedelijk vele studenten extra gemotiveerd om zo snel mogelijk af te studeren, met de stijging in aantallen afstudeerders tot gevolg. 

Het totaal aantal afgestudeerden van hbo-onderwijs neemt ook toe, waardoor het aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs op totaal aantal afgestudeerden hbo-onderwijs maar licht toeneemt. 

Bron: 

Vereniging Hogescholen en kunstenmonitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.