Aandeel werkgelegenheid Media en Entertainment in totale werkgelegenheid (%)

Een lichte toename van banen in Media en entertainment gaat vrijwel gelijk op met de groei in totale werkgelegenheid, waardoor het aantal banen in deze sector relatief gezien stabiel is. Tegelijkertijd winnen de andere twee sectoren in de creatieve industrie – Kunst en cultureel erfgoed en Creatieve zakelijke dienstverlening – terrein, waardoor het aandeel in werkgelegenheid in de creatieve sector wél kleiner wordt. Bovendien zegt het aantal banen zegt niets over het aantal uren dat men werkt, of het inkomen dat men daarmee verdient. Veel mensen in de creatieve industrie werken parttime, of op freelancebasis. Zo is het werkveld meer versnipperd geraakt.

* Bij het aantal banen, gaat het om zowel fulltime als parttime banen. Basis voor de werkgelegenheidscijfers is de LISA database.