Aandeel werkgelegenheid Kunst en Cultureel Erfgoed in totale werkgelegenheid (%)

Werkgelegenheid in Kunst en cultureel erfgoed heeft in 2013 een groter aandeel in de totale werkgelegenheid dan in 2005, namelijk 1,05% ten opzichte van 0,82% in 2005. Terwijl werkgelegenheid in de totale economie met 0,9% kromp in 2011-2013, is er in Kunst en cultureel erfgoed juist een kleine groei te zien. Binnen de Scheppende kunsten is er meer werk geregistreerd, terwijl bij Cultureel erfgoed minder banen zijn. Het eerste houdt wellicht verband met een grotere zichtbaarheid van autonome kunstenaars, doordat zij als ZZP’ers zich sinds 2008 verplicht moeten registreren. Het aantal banen zegt overigens niets over het aantal uren dat men werkt, of het inkomen dat men daarmee verdient. Over het algemeen werken in de creatieve industrie ook steeds meer mensen parttime, of op freelancebasis. Zo is het werkveld meer versnipperd geraakt.

* Bij het aantal banen, gaat het om zowel fulltime als parttime banen. Basis voor de werkgelegenheidscijfers is de LISA database.