Aandeel werkgelegenheid Creatieve zakelijke Dienstverlening in totale werkgelegenheid (%)

Het aandeel in de totale werkgelegenheid van creatieve zakelijke dienstverlening laat ten opzichte van 2005 een toename zien van 0,82% naar 0,97% in 2013. Zowel op gebied van Vormgeving en ontwerp als op het gebied van Communicatie en informatie zijn er iets meer banen dan in 2005. Deze toename is in de periode 2011-2013 wel afgevlakt.

Het  aantal banen zegt echter niets over het aantal uren dat men werkt, of het inkomen dat men daarmee verdient. Veel mensen in de creatieve industrie werken parttime, of op freelancebasis. Zo is het werkveld meer versnipperd geraakt.

* Bij het aantal banen, gaat het om zowel fulltime als parttime banen. Basis voor de werkgelegenheidscijfers is de LISA database.