Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in alle vrijwilligerswerk

Het aandeel van vrijwilligerswerk in de cultuursector in alle vrijwilligerswerk in Nederland, is tussen 2005 en 2013 aanzienlijk toegenomen.

Terwijl het aandeel Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet sinds 2005 iets is gedaald, wordt er naar schatting ongeveer evenveel vrijwilligerswerk in de cultuursector verricht als in 2005. In 2013 vindt ongeveer 8% van alle vrijwilligerswerk plaats in de cultuursector.

De relatieve toename kan verklaard worden door het positieve imago van de kunst- en cultuursector onder vrijwilligers (Lahaut 2015). Hoewel het aantal Nederlanders dat aan vrijwilligerswerk in de cultuursector afneemt, worden overgebleven vrijwilligers steeds vaker ingezet. Dat blijkt ook uit CBS statistieken over de vrijwilligersinzet door musea en in de podiumkunstensector. Culturele instellingen hebben ook meer vrijwilligers nodig, in verband met bezuinigingen en een meer projectmatige werkwijze.

NB De percentages voor deze indicator zijn berekend als gemiddelde over het voorgaande en daaropvolgende jaar. 

Bron: 

Sinds 1995 brengt het Centrum voor Filantropische Studies, het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland de tweejaarlijkse publicatie 'Geven in Nederland' uit. Hiermee worden de ontwikkelingen van filantropie in Nederland in kaart gebracht. Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, kerken), waarmee primair algemeen nut doelen worden gesteund. Het Centrum voor Filantropische Studies is een onderdeel van de Vrije Universiteit in Amsterdam.