Aandeel overheidsuitgaven kunst en cultuur op totale uitgaven

Hoewel de absolute overheidsuitgaven aan kunst en cultuur in 2012* hoger waren dan in 2005, hebben deze uitgaven een kleiner aandeel in het totaal aan overheidsuitgaven. Het toch al kleine aandeel in 2005 (1,3%) is in 2012 nog maar 1,1%. De overheidsbijdragen aan kunst en cultuur zijn dus achtergebleven in vergelijking met andere overheidsbestedingen.

Na de grootschalige bezuinigingen op de cultuursector in 2013, zal het relatieve aandeel van uitgaven aan cultuur naar verwachting verder afnemen.

* Gegevens over de overheidssubsidies aan kunst en cultuur zijn voor 2013 niet beschikbaar. Gegevens over 2012 zijn daarom genoteerd bij 2013.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline.