Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland

Nederlandse galeries nemen relatief minder vaak deel aan acht vooraanstaande, internationale kunstbeurzen. Het aandeel van galeries uit Nederland op het totaal aan deelnemende galeries daalde in 2005-2013 met 17%. Van de 1.708 aanwezige galeries in 2013, waren er 31 Nederlands.

De verminderde zichtbaarheid van Nederlandse galeries hangt samen met een krimp in het aantal galeries in Nederland. Galeries maken een moeilijke tijd door; zij verkopen bijvoorbeeld via de Kunstkoopregeling minder kunstwerken, en ook de algehele omzet daalt, zoals blijkt uit marktonderzoek van Panteia (zie: Van der Valk 2014). Mogelijk hebben galeries in 2013 niet de middelen om aan internationale beurzen deel te nemen.

 

 

Bron: 

Artfacts verzamelt statistiek over kunstenaars en tentoonstellingen wereldwijd.