Aandeel Nederlandse films in recette bioscopen

Vooral in 2011 is het aandeel van Nederlandse films in de totale omzet groot. Dit komt grotendeels door de kaskraker Gooische Vrouwen die in dat jaar 1,9 miljoen bezoekers trok. Het ontbreken van een kaskraker van dat formaat in 2013 is de oorzaak van de gekrompen indexwaarde.

Bron: 

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF).