Aandeel Nederlandse albums en singles op totaal albums en singles

Muziek van Nederlandse artiesten heeft een licht groeiend aandeel in het totale muziekaanbod in Nederland. Terwijl het totale aanbod met 62% is gedaald, daalde het aanbod van Nederlandse artiesten met ‘slechts’ 52%.

Dit heeft als resultaat dat in 2005 7% van alle muziekalbums en –singles van Nederlandse artiesten was, waar dit in 2013 al 9% is. Muziek van Nederlandse artiesten maakt echter nog steeds maar een klein deel uit van het totale aanbod in (web)winkels in Nederland; in 2013 zijn er in totaal 8.761 muziekalbums en –singles, waarvan 783 van Nederlandse artiesten. 

Bron: 

Gfk Retail & Entertainment Benelux BV. Het gaat om fysieke albums en singels. Wanneer een album wordt heruitgegeven of zowel op vinyl als cd op de markt verschijnt, dan krijgen al deze producten een eigen EAN (European Article Numbering). Het gaat dus niet alleen om unieke albumtitels of nieuwe albums. Deze cijfers geven slechts een indicatie.