Aandeel (in)directe belastinguitgaven aan cultuur op totale belastinguitgaven

Zowel de indirecte als directe belastinguitgaven van de Rijksoverheid aan kunst en cultuur laten een daling zien in 2007-2013. De directe belastinguitgaven zijn dan ook tot onder het niveau van 2005 gezakt. Mede daardoor daalt ook het aandeel van belastinguitgaven aan cultuur op het totaal aan belastinguitgaven; het aandeel is gedaald van 7,3% in 2005 naar 6,3% in 2013.

De daling wordt veroorzaakt door het wegvallen van enkele belastingregelingen, zoals de monumentenvrijstelling. In 2012 is echter de Geefwet geïntroduceerd, waarmee doneren aan culturele instellingen fiscaal (extra) voordelig is. Deze wet is mogelijk een stimulans voor het stabiliseren van de directe belastinguitgaven aan cultuur, ten opzichte van het totaal aan belastinguitgaven, in 2013 (Zie ook: Bekkers & Franssen in Boekman 103, over de Geefwet).

Bron: 

Rijksbegroting (hoofdstuk5), bewerkt door Sigrid Hemels en Henk Vinken.