Aandeel giften cultuur in alle giften

Het aandeel van giften aan cultuur in het totaal van alle giften is tussen 2005 en 2013 gedaald. Gezamenlijk geven huishoudens, fondsen, bedrijven, kansspelen en nalatenschappen relatief minder geld aan cultuur. In 2005 ging 7,5% van alle giften naar kunst en cultuur; in 2013 6,5%.

Het relatieve aandeel van bijdragen aan cultuur is gedaald doordat in de periode 2005-2013 het totaalbedrag aan giften aan goede doelen ongeveer gelijk bleef, terwijl er minder aan cultuur werd gegeven. Het totaalbedrag was ongeveer 4,3 miljard in 2005-2013; in die periode daalde het bedrag aan cultuur van 326 miljoen euro, naar 281 miljoen  euro.

Het grootste aandeel van cultuurgiften is afkomstig van bedrijven en fondsen. Tussen 2009-2013 dalen giften aan cultuur van bedrijven zelfs met 73%. Bijdragen van de ondervraagde fondsen dalen juist in 2005-2009, met 39%*.

Giften van huishoudens aan cultuur stijgen wel heel sterk, vooral doordat een enkeling een uitzonderlijk hoog bedrag heeft gegeven in 2013 (zie: Bekkers et al. 2015). Dat is echter niet voldoende om de teruglopende bijdragen van bedrijven en fondsen te compenseren.  

* Let op: een knelpunt in onderzoek naar vermogensfondsen is het gebrek aan volledige gegevensbestanden. Veel vermogensfondsen hebben een traditie van werken ‘in stilte’. Doordat zodoende een steekproefkader ontbreekt, is het niet mogelijk om generalisaties te maken naar de volledige populatie van vermogensfondsen (zie: Geven in Nederland 2015).

Bron: 

Sinds 1995 brengt het Centrum voor Filantropische Studies, het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland de tweejaarlijkse publicatie 'Geven in Nederland' uit. Hiermee worden de ontwikkelingen van filantropie in Nederland in kaart gebracht. Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, kerken), waarmee primair algemeen nut doelen worden gesteund. Het Centrum voor Filantropische Studies is een onderdeel van de Vrije Universiteit in Amsterdam.