Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export

De uitvoerwaarde van kunstvoorwerpen heeft de laatste jaren behoorlijk geschommeld. Toch is de waarde in 2011 (78,3 mln) hoger dan de beginwaarde in 2005 (70,4 mln). Deze groei heeft echter niet kunnen voorkomen dat het aandeel van de handel van kunstvoorwerpen na veel schommeling is gekrompen in 2011 ten opzichte van 2005. De exportwaarde van andere producten is dus sneller gestegen dan die van kunstvoorwerpen.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. Exportwaarde van Nederlandse kunstvoorwerpen over de grens, inclusief wederuitvoer.