Aandeel auteursrechten Nederlandse Buma/Stemra-deelnemers

In de periode 2005-2013 gaat gemiddeld 75% van de gelden uitgekeerd door auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra naar Nederlandse muziekartiesten. Dit aandeel in het totaal aan auteursrechtgelden van Buma/Stemra schommelt in deze periode.

De lichte schommelingen van het percentage hebben mogelijk te maken met het feit dat rechthebbenden enkele jaren de tijd hebben om auteursrechtgelden te ‘claimen’. Het percentage auteursrechtgelden dat in een peiljaar aan Nederlandse artiesten is uitgekeerd, geeft weer hoeveel de Nederlandse artiesten hebben ontvangen, niet hoeveel zij feitelijk hebben ‘verdiend’ in dat jaar.

Digitale muziekdistributie heeft verstrekkende gevolgen voor het beheer van auteursrechten. Rechtenopbrengsten uit online openbaarmaking en reproductie van muziek zijn tussen 2012 en 2013 substantieel gestegen (zie ook: Buma/Stemra Jaarverslag 2013).  

Bron: 

Het cijfers auteursrechten muziek komt voor uit een optelling van cijfers van drie organisaties die zich daar mee bezig houden: Buma/Stemra is de werkorganisatie van vereniging Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) en Stichting Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor Auteurs). Buma/Stemra beharigt de belangen van zo'n 23.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Buma focust op het openbaar maken van muziek (uitvoeringsrechten) zoals live-optredens, Stemra focust op het vastleggen en verveelvoudigen van muziek, zoals de productie van cd's en dvd's. De derde belangenorganisatie is Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten), zij houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten (platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek.