Aandeel afgestudeerden hbo-Kunstonderwijs ten opzichte van alle hbo-afgestudeerden

Terwijl het aantal afgestudeerde kunstvakstudenten sinds 2007 toenam, is het aantal inschrijvingen voor HBO-kunstonderwijs tussen 2012 en 2013 iets is afgenomen (-0,5%). Opvallend is dat het aantal inschrijvingen bij alle andere HBO-sectoren groeide.  Waarschijnlijk heeft de afname van het aantal inschrijvingen voor het kunstonderwijs te maken afspraken uit het Sectorplan 'Focus op Toptalent' om de instroom voor kunstonderwijs te reduceren. Het aandeel kunstvakinschrijvingen op het totaal aantal HBO-inschrijvingen ligt in 2012 en in 2013 rond de 5%. 

Bron: 

Vereniging Hogescholen en Kunstenmonitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.