Wat mist er in de Cultuurindex Nederland?

Digitale participatie en consumptie, (immaterieel) erfgoed, effecten van cultuur en draagvlak. Van deze componenten waren geen cijfers beschikbaar, of de ontwikkeling was, bijvoorbeeld in geval van digitalisering, te recent. Wij hopen dit in de toekomst wel mee te kunnen nemen, en hebben hier in de publicatie ‘De Staat van Cultuur’ (dec. 2013) extra aandacht aan besteed.