Artikelen per maand

Moeilijke arbeidsmarktpositie voor kunstenaars

Arbeidsmarktpositie kunstenaars (Bron: Pixabay, bridgesward)

Nederland kent een rijke hoeveelheid kunstenaars, maar slechts een kleine hoeveelheid rijke kunstenaars. Zo zouden de nieuwe cijfers uit de Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 kunnen worden samengevat. In dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek de arbeidsmarkt voor kunstenaars.

Nieuw onderzoek: werken met vrijwilligers in musea – hoe pakt men dat aan?

Burgers meer betrokken bij cultuur

Vandaag presenteerde het VSBfonds onderzoek naar het werken met vrijwilligers in musea, tijdens het Museumcongres. Het onderzoek werd uitgevoerd door Movisie (in samenwerking met Museumvereniging, Erfgoed Gelderland en het Landelijk Contact van Museumconsulenten) en betreft een herhaling van een studie uit 2009 (zie Propovic et al. 2009). De resultaten van dit onderzoek werden veelvuldig geraadpleegd, maar behoefden een actualisering.

Mediagebruik digitaliseert verder, blijkt uit onderzoek

Mediagebruik digitaliseert verder

In 2015 is het gebruik van media verder gedigitaliseerd. Dat is de conclusie van een rapport op basis van de Media Standaard Survey. Dit rapport werd op 23 februari 2016 uitgebracht door een netwerk aan organisaties die het bereik van verschillende media onderzoeken, namelijk NLO (radio), NOM (print en digitaal lezen), SKO (televisie en online video) en VINEX (internet). De onderzoeksresultaten zijn vergelijkbaar met  de bevindingen van de cultuurindex; cultuur en media worden steeds vaker via het internet geconsumeerd.

Onderzoek: Onzekerheid domineert arbeidsmarkt cultuursector

onzekerheid domineert arbeidsmarkt cultuursector

De arbeidsmarkt in de culturele sector wordt gekenmerkt door onzekerheid. De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur hebben gezamenlijk een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd. Aanleiding voor deze verkenning waren de overheidsbezuinigingen en de economische crisis. De SER en Raad voor Cultuur baseren zich op beschikbare onderzoeksgegevens en literatuur, en rondetafelgesprekken met personen en organisaties uit de cultuursector. Op basis daarvan constateren de onderzoekers onder meer een verminderde werkgelegenheid en een opmars van zelfstandigen.

Pagina's